Top
 

O spoločnosti

WBA Property Development

WBA Property Development, s.r.o. je členom WBA Holding, skupiny viac než tridsiatich nezávislých spoločností s dlhoročnou podnikateľskou históriou, súkromným kapitálom a medzinárodným pôsobením na trhu finančno-ekonomického a daňového poradenstva.

Spoločnosť ponúka svojim klientom komplexné služby v oblasti realitného developmentu.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výber nehnuteľností vo vhodných lokalitách, ich následné zhodnotenie s cieľom budúceho predaja konečnému užívateľovi, prípadne investorovi. Orientujeme sa na development bytových, polyfunkčných, administratívnych, sociálnych a rekreačných projektov.

Zameranie spoločnosti

Svoju pozornosť upriamujeme na oblasť realitného developmentu. Projekty spoločnosti sú situované v Bratislave, ale aj v iných častiach Slovenska. V strednodobom horizonte plánuje projekty v investične zaujímavých lokalitách v EÚ.

Projekty sme schopní nielen pripraviť po administratívno-technickej stránke, ale ich aj realizovať až po úspešné odovzdanie konečným užívateľom.

Hlavné činnosti spoločnosti

  • Výber a príprava vhodných lokalít a území,
  • príprava projektov a investičného zámeru pre investora,
  • projektový manažment, inžinierska činnosť, stavebný manažment, poradenstvo.

Ponúkame tiež možnosť zhodnotenia kapitálu v našich investičných projektoch formou kapitálového vkladu do projektových spoločností.

Kontaktujte nás