Top

Nová Nitra

Ukončené projekty

Projekt Nová Nitra sa nachádza v centre mesta Nitra. Ide o bývalý priemyselný areál Pivovaru Corgoň (Heineken) s rozlohou 4,87 ha. Areál bol pôvodne využívaný na skladové, výrobné a administratívne účely. Naša spoločnosť pripravila unikátny projekt revitalizácie pivovaru pre využitie daného územia za účelom vytvorenia nového multifunkčného centra mesta s kancelárskymi priestormi, službami pre obyvateľstvo, hotelom s kongresovým centrom a v neposlednom rade s exkluzívnym moderným bývaním.

Projekt bol predaný ako celok investorovi.